Scriptie Bas Groeneveld

Scriptie Bas Groeneveld

TRAINING MET PAARDEN TER BEVORDERING VAN VETERANENWELZIJN

SCRIPTIE CADET-KORNET BAS GROENEVELD
Koninklijke Militaire Academie Breda

Cadet-Kornet Bas Groeneveld heeft zijn studie Militaire Bedrijfswetenschappen aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda afgerond met een scriptie, met als onderwerp “training met paarden ter bevordering van veteranenwelzijn”. Bas heeft zijn onderzoek uitgevoerd bij een groep veteranen met PTSS die vanuit onze stichting Hephaistos trainingen met paarden volgen.

Het onderzoek toont aan dat interactie met paarden spanning wegneemt bij de deelnemers van Hephaistos en zorgt voor ontspanning. Door concentratie op een positieve zaak, de interactie met het paard, brengt dit een prettig en fijn gevoel teweeg. De bijeenkomsten van Hephaistos bieden de deelnemers de gelegenheid met ‘lotgenoten’ samen te komen en ervaringen te delen. Deze setting zorgt voor onderlinge sociale steun en wederzijds begrip.

Bas concludeert dat equitherapie – het trainen met paarden – bijdraagt aan het vergroten van de veerkracht, het welzijn, de posttraumatische groei en de activatie van copingmechanismen bij de deelnemers. Het hele onderzoek en de conclusies zijn terug te lezen in de bijlage (download de PDF hieronder).