Therapeutisch paardrijden voor veteranen

THERAPEUTISCH PAARDRIJDEN VOOR VETERANEN

Luitenant ter zee 3e klasse Coenraad Kunz heeft vanuit zijn studie aan de Nederlandse Defensie Academie onderzoek gedaan naar het werken met paarden in therapeutische context. Een onderzoek dat relevant is, omdat de zorg voor militairen na crisisoperaties meer en meer een verantwoordelijkheid is voor de defensieorganisatie. Het is hun verantwoordelijkheid om kennis en kunde in te zetten in de ondersteuning van hen die door inzet psychisch in de problemen zijn gekomen.

Voor het onderzoek is gekeken naar de werkwijze van Stichting Hephaistos op Stal Mansour, waar veteranen worden geholpen door ze eenmaal per week in contact te brengen met de paarden. Verschillende studies wijzen uit dat het gebruik van paarden in therapeutische context een meerwaarde kunnen zijn voor veteranen die hebben te lijden onder een posttraumatische stress stoornis. Doordat de paarden een diepere laag aanraken bij de veteranen is het mogelijk dat het contact met paarden helend werkt op de veteranen.

Stichting Hephaistos helpt de veteranen door ze eenmaal per week in contact te laten staan met de paarden op Stal Mansour. Hoewel wij positieve effecten waarnemen is er tot dusver geen inhoudelijk onderzoek naar de werkwijze van de Stal Mansour. Dit onderzoek kijkt naar in hoeverre de werkwijze van Stichting Hephaistos, verzorgd door Stal Mansour, voldoet aan de kwaliteitsnormen voor equitherapie.

Het hele onderzoek en de conclusies zijn terug te lezen in de bijlage (klik op de afbeelding hieronder voor de PDF).