Themadag 1 september  2022

Themadag 1 september2022

Afgelopen donderdag is de jaarlijkse themadag gehouden voor de Hephaistostianen, hun familie, naasten, sponsoren en adviseurs van de Stichting.

Het thema van deze dag was: “Inzicht in het trainen van paarden met beloning en motivatie“. De dag begon met koffie op het zonnige buitenterras van Stal Mansour, met daarbij door Cees van Beckhoven (de neef van Robèrt van Heel Holland Bakt) handgemaakte chocolade paardenhoofdjes. Voor wie er niet bij was: ze smaakten verrukkelijk!

Na deze ontvangst gaf Amable uit Eindhoven een indrukwekkende show. Paardenkenner Daniëlle Meyboom liet daarbij zien dat je met vertrouwen, gezag en beloning paarden zonder gebruik van hupmiddelen prachtige dingen kunt laten doen. Voor meer details over haar methode zie: https://amablepaardeninzicht.nl/.

Na afloop van deze show kon men genieten van een voortreffelijke BBQ, verzorgd door Stal Mansour. Rik, Caro en Anja bedankt!!

De themadag werd door ongeveer vijftig deelnemers bezocht. Wij kregen van iedereen enthousiaste reacties. We kunnen dan ook terugkijken op een zeer geslaagde dag.

Onze themadag is mogelijk gemaakt door Zorgverzekeraar Menzis Wageningen. Wij willen hen daarvoor enorm bedanken, ook de heer René van Slooten, die namens Menzis bij de themadag aanwezig was.

 

Bespiegelingen over de toekomst

Zoals u wellicht heeft gelezen, wordt in het artikel in de Gelderlander van 27 augustus jl. aangegeven dat, wanneer er geen sponsoren meer te vinden zijn voor 2023, de Stichting Hephaistos per 1 januari zal ophouden te bestaan. Ook in dit artikel wordt de afstandelijke bejegening van de politieorganisatie t.o.v. onze Stichting aangehaald. U kunt dit artikel nog eens op onze website doornemen.

 

Waarom dat standpunt?

Bij onze pogingen om sponsoren te werven wordt ons steevast de vraag gesteld: Wat doen defensie en politie eigenlijk voor deze groep PTSS’ers? Defensie steunt ons goed, middels diverse sub-organisaties, maar de politie doet niets voor hen. Daarbij komen de deelnemende Hephaistostianen voor 50% vanuit defensie en voor 50% van de politie.

 

Wat hebben we nodig

Om verder te gaan als Stichting moeten we in de komende maanden van dit jaar alles op alles zetten om alsnog sponsoren te vinden die de benodigde € 20.000,- willen bijdragen om de 50 lesdagen in 2023 mogelijk te maken. Het kost ons veel moeite om ieder jaar weer het bedrag van € 20.000,- bij elkaar te krijgen. Waarom? Daar zijn meerdere redenen voor:

  • Onze activiteiten zijn geen therapie. Die voorwaarde is gesteld door de deelnemende Hephaistostianen, die vaak al veel therapieën gevolgd hebben en nu baat hebben bij rust en ontspanning.
  • Voor een aantal sponsoren is het project te kleinschalig (20 deelnemers + familie /naasten)
  • Onze activiteiten zijn ‘niet wetenschappelijk bewezen’, ondanks een recent uitgebrachte en ondersteunende researchpaper met de titel ”Als reguliere hulp niet blijkt te helpen”, waarin het nut van de activiteit voor het welbevinden van de deelnemers wel wordt onderschreven.
  • Sponsoren hebben soms statutaire bedingingen waardoor zij het project niet kunnen ondersteunen.
  • Wij missen de warme ondersteuning van de politie, een van de ‘toeleveranciers’ van onze deelnemers.

 

Wat als het niet lukt het bedrag bijeen te krijgen?

Als het niet lukt zullen we op 1 januari 2023 de Stichting Hephaistos opheffen. De lessen gaan dan echter wel gewoon door!!! Rik en Caro hebben toegezegd door te zullen gaan met deze groep op hun kosten. Daar zijn wij hen heel erg dankbaar voor!

Wel zullen dan alle faciliteiten van de Stichting vervallen, zoals het verstrekken van rijkleding, reiskosten, themadag, lunch, website, etc. Onze Stichtingsdroom om de activiteiten uiteindelijk landelijk te gaan uitrollen bij andere maneges, zodat nog meer Hephaistostianen baat kunnen hebben met de om gang met paarden, valt dan in duigen.

We hebben nog een paar maanden tot het einde van het jaar. Wij gaan er in die tijd keihard aan werken om het bedrag van € 20.000,- wél bij elkaar te krijgen. Omdat wij zien dat het nut heeft voor deze groep mensen die zich keihard hebben ingezet voor ons land en onze samenleving. Waarvan wij zien dat de PTSS niet overgaat, maar wel dat zij er steeds beter mee om kunnen gaan, mede door de training met de paarden.

Wij hopen dat we aan het einde van het jaar een positief bericht kunnen laten horen. En heeft u tips of kent u iemand die wil sponsoren? Laat het ons weten!


Hieronder een selectie van de foto's die op de themadag zijn gemaakt.

themadag 1 september 2022 - 0 themadag 1 september 2022 - 1 themadag 1 september 2022 - 2 themadag 1 september 2022 - 3 themadag 1 september 2022 - 4 themadag 1 september 2022 - 5 themadag 1 september 2022 - 6 themadag 1 september 2022 - 7 themadag 1 september 2022 - 8 themadag 1 september 2022 - 9 themadag 1 september 2022 - 10 themadag 1 september 2022 - 11 themadag 1 september 2022 - 12 themadag 1 september 2022 - 13 themadag 1 september 2022 - 14 themadag 1 september 2022 - 15 themadag 1 september 2022 - 16 themadag 1 september 2022 - 17 themadag 1 september 2022 - 18 themadag 1 september 2022 - 19 themadag 1 september 2022 - 20 themadag 1 september 2022 - 21 themadag 1 september 2022 - 22 themadag 1 september 2022 - 23 themadag 1 september 2022 - 24 themadag 1 september 2022 - 25 themadag 1 september 2022 - 26 themadag 1 september 2022 - 27 jquery lightbox with html content by VisualLightBox.com v6.0m